Hubungan pelabur SCL- Aktiviti berasaskan pelancongan Senarai dua syarikat awam yang terpilih

Hubungan pelabur
SCL- Aktiviti berasaskan pelancongan
Senarai dua syarikat awam yang terpilih:
• Petronas Gas Berhad
• SapuraKencana Petroleum Berhad
Faktor luaran yang mempengaruhi hubungan pelabur syarikat Petronas Gas Berhad & SapuraKencana Petroleum Berhad:
Faktor luaran
Petronas Gas Berhad

• Faktor politik
Liberalisasi dasar perdagangan negara adalah penting untuk menjamin keuntungan dari operasi luar negeri Petronas dan tarif yang lebih sedikit dikenakan terhadap produk petroleum dan gas. Petronas juga ditugaskan untuk mengawalselia aktiviti huluan dalam minyak dan gas serta mengawal pelaburan asing industri petroleum dan gas huluan melalui bentuk kontrak perkongsian pengeluaran (PSC) antara pelabur asing dan Petronas.

• Faktor ekonomi
Kerajaan Malaysia telah memberi subsidi harga bahan api tempatan sejak tahun 2004 yang berbeza dari banyak negara yang mengikuti harga bahan api tepat yang dikawal oleh harga pasaran petrol global dengan sokongan kewangan Petronas yang bertujuan untuk melindungi kebajikan tempatan isi rumah berpendapatan sederhana. Aktiviti-aktiviti Petronas milik kerajaan juga telah mempengaruhi corak agregat yang menyebabkan pelaburan besar dalam penerokaan dan pengekstrakan dalam indusri minyak dan gas yang lebih tertumpu kepada Amerika Syarikat, Kanada dan Australia sebagai perkembangan pesat sumber gas yang tidak konvensional.

•Faktor sosial
Petronas juga terus mencari cara untuk menyumbang kepada komuniti di mana sahaja mereka beroperasi untuk mewujudkan kesan positif kepada masyarakat iaitu keperluan masyarakat seperti melindungi hak asasi manusia, menyumbang kepada keperluan masyarakat, melabur dalam latihan dan pendidikan, mempromosikan kesenian dan sukan dan menjalankan perniagaan secara telus.

SapuraKencana Petroleum Berhad

•Faktor ekonomi
Ekonomi mencadangkan bahawa harga minyak dunia tidak menurun. Hal ini akan memberi impak langsung kepada syarikat tersebut yang menyediakan penerokaan minyak dan gas. Arah aliran ekonomi seperti trend kewangan tempatan, kebangsaan dan antarabangsa juga dapat mempengaruhi hubungan pelabur di syarikat tersebut.

•Faktor politik
Situasi politik juga telah memainkan peranan dan memberi kepada syarikat dan industri tersebut. Di samping itu, dasar kerajaan juga merupakan faktor penting yang menyumbang kepada prestasi syarikat tersebut dan memperbaiki kadar cukai yang dikenakan oleh kerajaan dapat menyumbang kepada pendapatan syarikat tersebut.

•Faktor pasaran