Bibliografie André Leroi-Gourhan

Bibliografie
André Leroi-Gourhan, Gestul ?i cuvântul: memoria ?i ritmurile, vol. II, Editura Meridiane, Bucure?ti, 1983.

Antonio Negri, Munca lui Iov: faimosul text biblic ca parabol? a muncii umane, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2012.

Boris Groys, Despre nou. Eseu de economie cultural?, Editura Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2003.

C. Wright Mills, The Structure of Power in American Society, în The British Journal of Sociology, vol. 9, no.1 (1958).

Claude Lévi-Strauss, To?i suntem ni?te canibali, Editura Polirom, Ia?i, 2014.

Constantin – Emil Ursu “Precucuteni – cultur? sau orizont cronologic?” Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX (2013-2014), Editura “Constantin Matas?”, Piatra Neam?, 2014.

Dan Monah, Plastica antropomorf? a culturii Cucuteni-Tripolie, Editura “Constantin Matas?”, Piatra Neam?, 2012.

Dan Monah, ?tefan Cuco?, A?ez?rile culturii Cucuteni din România, Editura Junimea, Ia?i, 1985.

Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Radu-Gabriel Pîrn?u ?i Cristian Secu, “Elemente de Landscape Archaeology în zona siturilor cucuteniene Coste?ti-Cier ?i Giurge?ti-Dealul M?n?stirii, jud. Ia?i”, în vol. ArheoVest, nr. II2: -In Honorem Gheorghe Lazarovici- Interdisciplinaritate în Arheologie, vol. 2: Metode Interdisciplinare., JATEPress Kiadó, Szeged, 2014.

Ernst Mayr, De la bacterii la om: evolu?ia lumii vii, Editura Humanitas, Bucure?ti, 2008.

Gilbert Durand, ?tiin?a despre om ?i tradi?ia, Editura Ideea European?, Bucure?ti, 2006.

Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în arhetipologia general?, Editura Univers Enciclopedic, Bucure?ti, 1998.

Günther Anders, Obsolescen?a omului: despre suflet în epoca celei de-a doua revolu?ii industriale, vol. I, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013.

Ian Stewart, D? oare Dumnezeu cu zarul? Noua matematic? a haosului, Editura Humanitas, Bucure?ti, 2015.

Ioan Opri?, “Muzeele s?te?ti din spa?iul românesc, o dimensiune cultural? complex?”, în Aurelia Du?u (coord.), Ghid de bune practici în protejarea ?i promovarea patrimoniului cultural rural, Institutul Na?ional al Patrimoniului, Editura CIMEC, Bucure?ti, 2012.

Irina Oberländer-Târnoveanu, Un viitor pentru trecut. Ghid de bun? practic? pentru protejarea patrimoniului cultural, Editura CIMEC, Bucure?ti, 2002.

James Gleick, Informa?ia: o istorie, o teorie, o rev?rsare, Editura Publica, Bucure?ti, 2012.

Jan Assmann, Memoria cultural?: scriere, amintire ?i identitate politic? în marile culturi antice, Editura Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza”, Ia?i, 2013.

Johann Joachim Winckelmann, J. J. Winckelmann on Art, Architecture and Archaeology, Camden House, Rochester, New York, translated with an introduction and notes by David Carter, 2013.
Karl Löwith, De la Hegel la Nietzsche: ruptura revolu?ionar? în gândirea secolului al nou?sprezecelea, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013.

Karl Polanyi, Marea transformare: originile politice ?i economice ale epocii noastre, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013.

Konrad Lorenz, Cele opt p?cate capitale ale omenirii civilizate, Editura Humanitas, Bucure?ti, 1996, p 50.

Leo Strauss, Cetatea ?i omul, Editura Polirom, Ia?i, 2000.

Lucian Boia, Istorie ?i mit in con?tiin?a româneasc?, Editura Humanitas, Bucure?ti, 2011.

Marius Laz?r, Paradoxuri ale moderniz?rii. Elemente pentru o sociologie a elitelor culturale române?ti, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.

Maurice Halbwachs, Memoria colectiv?, Editura Institutul European, Ia?i, 2007.

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Dialectica Luminilor: fragmente filozofice, Editura Polirom, Ia?i, 2012.

Max Weber, Etica protestant? ?i spiritul capitalismului, Editura Humanitas, Bucure?ti, 2007.

Michel Maffesoli, Clipa etern?. Reîntoarcerea tragicului în societ??ile postmoderne, Editura Meridiane, Bucure?ti, 2003.

Mircea Anghelinu, Evolu?ia gândirii teoretice în arheologia din România: concepte ?i modele aplicate în preistorie, Editura Cetatea de Scaun, Târgovi?te, 2003.

Niels Bohr, Teoria atomic? ?i descrierea naturii: patru eseuri ?i un studiu introductiv, Editura Humanitas, Bucure?ti, 2013.

Paul Ricœur, De la text la ac?iune. Eseuri de hermeneutic? II, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1999.

Peter Brook, Spa?iul gol, Editura Unitext, Bucure?ti, 1997.

Pierre Bourdieu, Limbaj ?i putere simbolic?, Editura Art, Bucure?ti, 2012.

R. G. Collingwood, Ideea de natur?: o istorie a gândirii cosmologice europene, Editura Herald, Bucure?ti, 2012.

Rosalie L. Colie, Paradoxia Epidemica: The Renaissance Tradition of Paradox. Princeton University Press, 2015 (1966).

Søren Kierkegaard, Fric? ?i cutremur, Editura Humanitas, Bucure?ti, 2005.

Susan Sontag, Despre fotografie, Editura Vellant, Bucure?ti, 2014.

UNESCO, Pictures from a living past, Paris, 1978.